Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Verzije

[2.5]

ERVServer

- opcija snimanja događaja u txt fajl - dnevni, mesečni ili godišnji

- ispravljena greška u predefinisanim događajima

- ispravljene i dorađene opcije za prenos slike sa terminala S880

- potprogram ZKVideo za skidanje slika sa jednog terminala u proizvoljnom periodu

ERVKlijent

- odabir da li se priznaje upareno vreme u danu gde nije sled događaja pravilan

- opciono dugme sa izborom više funkcija pri pravljenju izveštaja

- export tabele događaja u txt fajl

- standardni izveštaj - ispis potrebnih sati po danu ako zaposleni ima profil

- novi izveštaj sa dodatnim podacima - početak smene, kraj smene, raniji odlasci sa posla

ERVManager

- štampanje tabele sa korisnicima

- ažuriranje na novu verziju sa jednim klikom

- ubrzano učitavanje arhive kada ima puno događaja

ERVNet

- sinhronizacija loga i slika u skladu sa novom verzijom

[2.4]

- dinamičko učitavanje jezika

- obezbeđeno da korisnik moze sam izmeniti prevod teksta

ERVServer

- ispravka upisa prisutnosti i video registracije

- izmena prikupljanja slika i događaja sa S880 terminala

- provera verzije baze pri startu programa

- nova verzija MySQL-a

ERVKlijent

- izmena računanja priznatih događaja, ako je nepravilan sled u tom danu se ne priznaje radno vreme

- ispravke nađenih greški u karnetu i odsustvima

- provera verzije baze pri startu programa

ERVManager

- kreiran je novi Help

- unapređeno upravljanje korisnicima, snimanje svih korisnika u tabelu i jednostavno prebacivanje u druge terminale

- ažuriranje bez gubljenja podataka na verziju 2.4

ERVNet

- sinhronizacija loga i slika u skladu sa novom verzijom

[2.3]

Registracija modula odsustva je ubačena u osnovnu verziju softvera. Registracija po broju terminala.

ERVServer

- izmena video konekcije, mogućnost priključenja IP kamere bilo kog proizvođača koja ima DI ulaz i podržava FTP Data Transfer. Eliminisano kašnjenje u snimanju snapshoot-a prilikom čekiranja. Slike se sa svakog ulaza smeštaju u poseban pripadajući folder.

- izmena prikupljanja slika i događaja sa SC103 i S880 terminala

- ispravljene i otklonjene nađene greške

ERVKlijent

- izmena video konekcije prema podešenim parametrima u ERVServeru. Omogućen samo pregled slika događaja.

- mogućnost računanja noćnog rada

- ispravljene i otklonjene nađene greške

ERVManager

- upravljanje korisnicima za iGuard i ZK terminale

- ispravljeno kreiranje početne baze

- ažuriranje bez gubljenja podataka na verziju 2.3

ERVNet

- ažurirane tabele

[2.2]

ERVServer

- predefinisani događaji, server može po automatizmu da dodeli zaposlenom odlazak ili pauzu, ako je u tom danu bio neki događaj

- izmenjen način prikupljanja podataka iz iGuarda

- izmenjen način definisanja čitača, kao i prikaz događaja koji se unose u bazu

- izmenjen prikaz ulaza

- automatizacija preuzimanja slika sa uređaja S880

ERVKlijent

- unapređen mesečni karnet opcionim prikazom dana u tabeli i nepravilnog događaja slovom X

- računanje odsustva u odnosu na ukupno dozvoljeni broj dana odsustva

ERVManager

- podešavanje baze za sinhronizaciju

- ažuriranje bez gubljenja podataka na verziju 2.2

ERVNet

- softver za sinhronizaciju između jedne glavne i više lokalnih baza

Starije verzije

Listu izmena u starijim verzijama softvera možete skinuti ovde