Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Uređaji za glasovnu dojavu alarma i izveštavanje u monitoring centar

Telefonska dojava

Glasovna telefonska dojava do 5 brojeva telefona, uključivanje / isključivanje particija i PGM izlaza

VDMP3

Telefonski dojavni automat

Glasovna telefonska dojava na 4 broja telefona, programiranje do 4 glasovne poruke, 4 zonska ulaza,

2 PGM izlaza

VD710

TCP/IP Komunikator

Internet modul za kontrolu,monitoring i programiranje

alarmnih centrala korišćenjem Internet konekcije, izveštavanje u monitoring stanicu IPR512

IP100

GSM / GPRS komunikator

Modul za izveštavanje putem GSM / GPRS konekcija, mogućnost slanja SMS poruka, izveštavanja u monitoring stanicu IPR512,glasovna dojava kada se koristi sa modulom VDMP3

PCS200

IP komunikator

Modul za izveštavanje putem IP konekcije ili putem fiksne telefonske linije, izveštavanje u monitoring stanicu IPR512 ili monitoring stanicu sa fiksnom

telefonskom linijom

PCS300

IP / GSM / GPRS komunikator

Modul za izveštavanje putem IP konekcije, putem GSM/GPRS konekcije, putem fiksne telefonske

linije, izveštavanje u monitoring stanicu IPR512 ili monitoring stanicu sa fiksnom telefonskom linijom

PCD300 sa

Modulom GPRS12

Softver za rad sa monitoring stanicom

DR81000

Klijent / Server arhitektura, neograničen broj korisnika, neograničen broj operatera

Monitoring softver

Softver za rad sa monitoring stanicom

DRC-2

Klijent / Server arhitektura,neograničen broj korisnika,neograničen broj operatera

Monitori ng softver

Instalaterski softver za programiranje

Paradox alarmnih centrala

Mogućnost lokalnog programiranja korišćenjem 307USB interfejsa ili putem IP / GPRS konekcije

korišćenjem modula IP100 / PCS

WinLoad

Korisnički i instalaterski softver

za programiranje Paradox alarmnih

sistema

Kompatibilan sa alarmnim centralama Paradox

SP4000/SP65, MG6250, kao i sa IMPERIAL sistemima

BabyWare

Softver za rad sa monitoring stanicom

IPR512

Klijent / Server arhitektura,neograničen broj korisnika,neograničen broj operatera

Monitoring softver

NeWare Demo

Korisnički softver za programiranje

Paradox alarmnih sistema i kontrole

pristupa

Programiranje do 5 korisnika,praćenje stanja sistema

NeWare Security

edition

Korisnički softver za programiranje

Paradox alarmnih sistema i kontrole

pristupa

Unošenje i brisanje korisnika, dodela bezbednosnih opcija,praćenje događaja sistema, praćenje stanja sistema, pravljenje i štampanje izveštaja, podešavanje

tajmera za automatsko aktiviranje

NeWare security

and Access

Control Edition

Korisnički softver za programiranje

Paradox alarmnih sistema i kontrole

pristupa

Iste karakteristike kao i NeWare Security Edition plus dodela opcija kontrole pristupa, programiranje

beskontaktnih kartica, programiranje nivoa pristupa,

programiranje rasporeda

IParadox Lite

Aplikacija za iPhone mobilne telefone

Kompatibilna sa Magellan /Spectra SP / EVO serijom alarmnih centrala, praćenje statusa sistema,

prikaz alarma i sistemskih problema, kompatibilna sa

uređajima iPhone, iPod

IParadox Full

Aplikacija za iPhone mobilne telefone

Isto što i Lite verzija plus opcije aktiviranja / deaktiviranja sistema, kontrola do 16 PGM izlaza,

podešavanje PGM naziva

GSM dojavni automat

Programiranje do 8 govornih poruka, 4 SMS poruke, dojava na 4 telefonska broja, izveštavanje putem Contact ID protokola u monitoring stanicu

GSM Pager

GSM komunikator

Emulator telefonske linije,izveštavanje putem Contact ID protokola u monitoring stanicu, slanje SMS poruka

GSM Adapter

Mini

Monitoring stanica za fiksnu telefonsku

liniju

Modularni sistem, standardno se isporučuje sa dve telefonske linije, moguće proširenje do 8 telefonskih

linija

DR81000

LC2

Dodatni modul telefonske linije za

monitoring stanicu DR81000

DRC2

Monitoring stanica za fiksnu telefonsku

liniju

Dve nezavisne telefonske kartice,memorija za 4000 događaja,standardni serijski protokol, Contact ID protokol