Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Reference TCS

Univerzijada - Naselje Belville

- audio interfon za 2000 korisnika
OPIS:

- interfonski sistem za kompletno naselje

- ukupno 2000 audio interfonskih telefona tipa TTS22-RW

- na svakom ulazu je kombinacija tabloa tipa PES i PET za, u proseku, 70 korisnika

- svaka lamela ima dva ulaza, dva pozivna tabloa i dve električne brave


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme

- najbolji odnos kvalitet/cena na tržištu

- najkraći rok isporuke – kompletna oprema je isporučivana u roku od 1 dana od dana prijema zahteva u skladu sa dinamikom izgradnje, zahvaljujući našem dobro snabdevenom magacinu

- najduža garancija na tržištu

- besplatna tehnička podrška za izvođače radova i besplatno puštanje sistema u rad

- TCS je jedan od malobrojnih sistema koji pouzdano rade kada je u pitanju veliki broj stanova, a pogotovo kada se ovi stanovi pozivaju sa dva ulaza

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: oprema isporučena i ugrađena u periodu decembar 2008. - april 2009.
Hotel "Stara Planina"

- interfonski sistem za portira


OPIS:

- komunikacija između portira i svih ulazaka u objekat, integracija

  sa sistemom kontrole pristupa i sa automatskim vratima

- PAK01-EN na svakom ulazu

- interfonski telefon IMM1110 kod portiraZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS uređaji rade nesmetano u svim vremenskim uslovima

- funkcionalna identifikacija dolazećih poziva

-  laka integracija sistema sa kontrolom pristupa

- kvalitetna audio veza

- jednostavna izvedba instalacije

- garancija od 2 godine, obezbeđen servis


STATUS: završeno krajem 2011. Godine
Blok 11a - stambeni kompleks

- video interfon

za 100 ekskluzivnih stanova


OPIS:

- 100 ekskluzivnih i visoko-kvalitetnih stanova (4 lamele sa po 25 stanova)

- u svakom stanu se nalazi ekskluzivni monitor serije sky

- stanari se pozivaju sa glavnih ulaza u lamelu i sa ulaznih vrata sprata

- pojedini stanovi su opremljeni dodatnim kamerama, koje vrše nadzor hodnika

- pozivanje portira iz garaže i sa većeg broja lokacija oko zgrade, identifikacija mesta pozivanja na portirskom pultu S-5240

- komunikacija između portira i svih stanova, komunikacija između portira

- 2 govorna kanala u okviru sistema


OPREMA:

- 100 ekskluzivnih monitora tipa sky

- 38 pozivnih stanica Serija A

- 4 portirske stanice S-5240

- 38 releja za integraciju sa kontrolom pristupa

- nekoliko kamera montiranih u hodnicima


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najbolji dizajn uređaja

- TCS je ponudio najfunkcinalnije rešenje

-najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme (primenom jednog SFTP kabla)

- najkraći rok isporuke

- najduža garancija na tržištu

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje


STATUS: završeno u februaru 2011. Godine

Blok 11a - V.I.G. Plaza

- kolor video interfoni


OPIS:

- veliki broj sistema kolor video interfona, sprega sa čitačima kontrole

pristupa firme Verex (koji su ugrađeni u tablo Serije A), mogućnost

proširenja ka telefonskoj centrali pomoću TKI interfejsa- nezavisni sistem

komunikacije u liftovima (6xTCU2-GH, 6xISW4100, 1xIMM1100)

- video interfonski sistem u prizemlju sa dodatnim funkcijama (upravljanje rampama, otvaranje el. magneta, upravljanje vratima - sprega sa kontrolom pristupa, preusmerenje poziva)

- posebna izrada uzidnih pozivnih stanica radi integracije sa kontrolom pristupa, ugradnje u kućište rampi,...


OPREMA:

- 3 IMM1310

- 1 IMM1100

- 20 ISH1030

- 6 ISW4100

- 9 ecoos

- 21 AVU14010s1

- 22 AVU14010s2

- 3 AVU14010s3

- 6 TCU2-GH

- 2 PSE

- 49 TOER2

- 25 TKI


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme

- najbolji odnos kvalitet/cena na tržištu

- najkraći rok isporuke – kompletna oprema je isporučivana u roku od 1 dana od dana prijema zahteva u skladu sa dinamikom izgradnje, zahvaljujući našem dobro snabdevenom magacinu

- najduža garancija na tržištu

- besplatna tehnička podrška za izvođače radova i besplatno puštanje sistema u rad

- TCS je jedan od malobrojnih sistema koji pouzdano rade kada je u pitanju veliki broj stanova, a pogotovo kada se ovi stanovi pozivaju sa dva ulaza

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: oprema isporučena i ugrađena u februaru 2010. Godine
Galenika - Zemun

- interfon za čiste sobe


OPIS:

- interna komunikacija između 9 čistih soba, 5 kancelarija

  i jednog centralnog mesta

- uređaj CS-03 u svakoj čistoj sobi

- interfonski telefon IMM1000 u kancelarijama

- portirski telefon IMM1110 na centralnom mestu


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS je najjeftiniji ponuđač uređaja za internu komunikaciju u čistim sobama

- primena anti-bakterijskih folija u proizvodnji uređaja za komunikaciju

- kratak rok isporuke

- kvalitetna audio veza

- jednostavna izvedba instalacije

- garancija od 2 godine, obezbeđen servis


STATUS: završeno u septembru 2010. Godine
Francuska 50

-audio interfon

  sa portirskim sistemom


OPIS:

- 120 stanova (40 Lamela A, 80 Lamela B) sa interfonskim telefonom ISH2100

- pozivanje portira sa pozivnih stanica tipa PAK01 u garaži i iz liftova,

identifikacija mesta pozivanja na portirskom telefonu IMM1100 (u obe lamele)

- pozivanje portiske stanice S-5240 iz svakog stana, preusmerenje u slučaju poziva portira sa panela na ulazu zgrade ka odgovarajućem telefonu (lokalu)


OPREMA:

- 120 uređaja ISH2100

- Uzidne pozivne stanice tipa Serija A

- 8 uređaja PAK01

- 2 portirske stanice S-5240

- 2 uređaja IMM1100


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najniža cena sistema za internu komunikaciju na tržištu

- najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme

- najkraći rok isporuke

- najduža garancija na tržištu

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje


STATUS: završeno u februaru 2010. Godine
Vojna baza JUG

- sistem za internu  

komunikaciju stražara

na kablu dužine 2km


OPIS:

- 1 glavno stražarsko mesto sa funkcijom prioritetnog pozivanja, opremljeno sa uređajem, IMM2100-S02

- 4 obična stražarska mesta opremljena sa po jednim uređajem IMM2100-S01

- 3 stražarska mesta sa karaulom opremljena sa po jednim uređajem IMM2100-S01 i

 jednim uređajem ISW4100-S01

- svaki stražar može pozvati bilo kog kolegu stražara, kao i primiti poziv od bilo koga uz jasnu identifikaciju odakle je poziv stigao

- svaki stražar može primiti istovremeno više poziva, koje može sekvencijalno obraditi (memorisanje primljenih poziva)

- poziv sa glavnog stražarskog mesta je najvišeg prioriteta. Po pozivanju sa ovog mesta se prekida bilo koji prethodno započeti razgovor u sistemu

- stražarsko mesto sa karaulom ima pored glavnog uređaja IMM2100-S01 i pomoćni uređaj ISW4100-S01

- svi uređaji su namenski napravljeni, sa metalnim i robustnim kućištem, minimalnih su dimenzija i pripremljeni su za nazidnu montažu


OPREMA:

- 1 uređaj IMM2100-S02

- 7 uređaja IMM2100-S01

- 3 uređaja ISW4100-S01

- uređaji za napajanje BVS20 i NVG03


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS sistem uz minimalno kabliranje obezbeđuje internu komunikaciju na kablu dužine 2km

- najniža cena i najkraći rok isporuke za namenski rađene uređaje

- rok isporuke od SAMO 2 nedelje za namenski napravljene proizvode, počev od ideje do isporuke

- izuzetno jednostavan i intuitivan korisnički interfejs uz maksimalnu funkcionalnost, praktično bez potrebe za obukom korisnika


STATUS: završeno u januaru 2010. Godine
BLOK 37 - Red Stripe

-audio interfon

 sa portirskim sistemom


OPIS:

- 16 kancelarija sa interfonskim telefonom tipa ISH1030 i pozivnim

 tabloom tipa tPDS01 (tablo sa 1 tasterom i integrisanim čitačem kartica)

- 1 portirsko mesto i 6 ulaza u objekat

- kompletna interfonska komunikacija i centralna kontrola pristupa za ceo objekat

- komunikacija između svih vrata i rampi na ulasku u objekat sa portirskim mestom i preusmerenje poziva na 16 kancelarija, ako je to potrebno

- komunikacija između svih kancelarija sa portirom

- kontrola pristupa za sva vrata na objektu

- portir može ciljano otvoriti vrata i rampe koje želi, pomoću tastera na portirskom telefonu

- integracija interfona i TCS sistema kontrole pristupa

- integracija interfona sa sistemom dojave požara. U slučaju požara interfonski sistem otvara vrata (uz pokretanje automatskih zglobova) za evakuaciju

- centralna kontrola pristupa za sva vrata na objektu, primenom interfejsa PC1-I i softverskog paketa PCitACC

OPREMA:

- 16 audio interfonskih telefona tipa ISH1030

- 19 pozivnih tabloa tipa tPDS01 sa 1 tasterom i integrisanim čitačem kartica

- 1 pozivni tablo tipa tPDS02 sa 2 tastera i integrisanim čitačem kartica

- 2 pozivna tabloa tipa PAK01

- 2 čitača kartica tipa tPAKL

- 21 programabilnih releja tipa TRE2 za otvaranje vrata

- 6 programabilnih releja tipa BRE2 za pokretanje rampi i automatskih zglobova sa programabilnim vremenom aktivacije i kašnjenja

- 1 programbilni modul tipa BMN2 za spregu sa PP centralom

- 1 portirsko mesto S-5240 koje prima pozive sa više ulaza u objekat


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najniža cena sistema za internu komunikaciju na tržištu

- najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme

- mogućnost integracije sistema sa kontrolom pristupa i sistemom dojave požara

- najkraći rok isporuke

- najduža garancija na tržištu

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno u decembru 2009. godine
BLOK 26

-audio interfon

 sa portirskim sistemom


OPIS:

- 2 Lamele:

Lamela A - 14 kancelarija / 3 ulaza u objekat / 2 portirska mesta

Lamela B - 37 kancelarija / 11 ulaza u objekat / 5 portirskih mesta

- svaki portir komunicira sa kancelarijama koje su mu dodeljene, kao i sa ulazima u sektor koji on kontroliše, uz mogućnost da pozive sa ulaza prosleđuje kancelarijama

- kada portir nije na svom radnom mestu može poziv da preusmeri na drugog portira ili službu obezbeđenja

- iz svake kancelarije se može pozvati portir

- interfonski sistem je jednim svojim delom integrisan sa kontrolom pristupa firme VEREX i zajedno kontrolišu 8 ulaza

- interfonski sistem samostalno kontroliše 4 ulaza sa elektromagnetima i 2 ulaza sa automatskim rolo-vratima

- integracija interfona sa sistemom dojave požara. U slučaju požara interfonski sistem otvara vrata za evakuaciju

OPREMA:

- 53 audio interfonskih telefona tipa ISH1030 za svaku od kancelarija

- 14 pozivnih tabloa tipa PAK01 na svakom ulazu u objekat

- 16 programabilnih releja tipa BRE2 za kontrolu vrata i integraciju sa kontrolom pristupa

- ukupno 6 portirskih mesta tipa S-5240


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najniža cena sistema za internu komunikaciju na tržištu

- najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme

- mogućnost integracije sistema sa kontrolom pristupa i sistemom dojave požara

- najkraći rok isporuke

- najduža garancija na tržištu

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno u decembru 2009. Godine
Blok 19a - Novi GTC,

Novi Beograd

- audio interfon za 200 korisnika


STAMBENI DEO:

- 200 audio interfonskih telefona tipa ISH2100

- 2 ulaza u stambeni blok sa tablama sa displejom tipa AD3 sa kojih se mogu

  pozivati svi stanari

- sistem je pripremljen za portirsko mesto preko koga idu svi pozivi tipa PC ZENTRALLE

- otvaranje vrata je realizovano elektromagnetima

- sistem je lako proširiv novim interfonskim telefonima, pozivnim tabloima i ostalim komponentama


POSLOVNI DEO:

- 4 pozivna tabloa tipa PAK01

- 2 portirska mesta koja obrađuju pozive

- interna komunikacija između portirskih mesta i mogućnost preusmerenja sa jednog na drugi

- otvaranje vrata i pokretanje rampi se vrši preko tastera na portirskom telefonu

- integracija interfona sa sistemom kontrole pristupa


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najjednostavnija izvedba instalacije za velike sisteme. Primenom samo jednog trožilnog kabla za ceo objekat povezano je svih 200 interfonskih aparata

- najbolji odnos kvalitet/cena na tržištu

- TCS je u trenutku projektovanja bio jedini ponuđač koji je mogao garantovati da će sistem od 200 korisnika raditi apolutno ispravno, pogotovo imajući u vidu izuzetno duge vodove i upotrebu dva pozivna tabloa

- najduža garancija na tržištu

- besplatna tehnička podrška za izvođače radova i besplatno puštanje sistema u rad

- najjednostavnije održavanje sistema nakon ugradnje

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: oprema isporučena i ugrađena završetkom 2008. Godine.
Bioskop „Jugoslavija“

(Malo pozorište „Duško Radović“)

- video interfon za portira


OPIS:

- 6 pozivnih video tabloa tipa VPDS01 na svakom ulazu

- kod portira se nalazi video monitor za portira IMM1310 koji

  obezbeđuje jasnu identifikaciju sa kog ulaza je upućen poziv i nezavisnu kontrolu svih ulaza (brava)


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- najjednostavnija izvedba instalacije za sisteme video interfona sa više ulaza

- izuzetno praktičan video monitor za portira

- najduža garancija na tržištu

- TCS je jedan od malobrojnih sistema koji pouzdano rade kada je u pitanju video interfon sa velikim broj ulaza

- sistem se lako može nadograditi novim funkcijama


STATUS: oprema je isporučena, biće završen tokom 2010. godineHemofarm - Vršac

- interfon za čiste sobeOPIS:

- interna komunikacija između više čistih soba

- uređaj CS-02 u svakoj od soba


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS je najjeftiniji ponuđač uređaja za internu komunikaciju u čistim sobama

- kratak rok isporuke

- kvalitetna audio veza

- garancija od 2 godine, obezbeđen servis


STATUS: završeno u julu 2009. godine.Ministarstvo finansija - Beograd

- video interfon za 16 kancelarija


OPIS:

- 16 kompleta crno-belih video interfona sa jednim pozivnim tabloom

  i jednim monitorom

- integracija sistema video interfona u sistem video nadzora


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- mogućnost integracije sa sistemima kontrole pristupa i video nadzora

- TCS oprema je ocenjena kao najkvalitetnija

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za video interfone debljine svega 20mm

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno u maju 2008. godine.Naselje u lisičijem potoku - Beograd

- video interfon za naselje

  od 110 stanova sa portirskom službom

- kontrola pristupa za naselje


OPIS:

- 11 zgrada sa ukupno 110 stanova. Svaki stan opremljen video monitorom

  tipa VME30

- na ulazu u svaku stambenu jedinicu i na 10-ak ulaza u naselje su postavljene interfonske table sa integrisanom kamerom i čitačem kontrole pristupa - ukupno oko 30 pozivnih tabloa tipa tVPES

- komunikacija između stanara i službe obezbeđenja preko portirske jedinice PC ZENTRALLE

- kontrola pristupa za kompletno naselje


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- mogućnost integracije sa sistemima kontrole pristupa i video nadzora

- TCS oprema je ocenjena kao najkvalitetnija

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za video interfone debljine svega 20mm

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: 1. faza završena 2007. godine, kompletni završetak 2008. godine.Naselje u Teodora Drajzera - Beograd

- video interfon za 10 vila i poslovni objekat

STAMBENI DEO:

- 10 vila sa po 3 stambene jedinice i sa po dva ulaza

- u svakoj vili po 3 monitora VME30 -ukupno 30

- ukupno 20 video tabli tipa VPDS03


POSLOVNI DEO:

- 20 kancelarija

- dva ulaza sa pozivnim tabloima tipa VPES

- prebacivanje slike sa kamere u pozivnim tabloima na kablovsku televiziju

- u svakoj kancelariji interfonski telefon TTS22


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- svaka vila ima nekoliko ulaza, a samo mali broj sistema na tržištu radi zaista pouzdano i kvalitetno ako u sistemu video interfona postoji više pozivnih tabloa sa kojih se pozivaju isti korisnici. TCS je sigurno jedan od sistema koji u ovoj situaciji radi upravo onako kako korisnik želi

- TCS oprema je ocenjena kao najkvalitetnija

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za video interfone debljine svega 20mm

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: oprema isporučena i ugrađena završetkom 2008.BLOK 29 - Novi Beograd

- video interfon za 8 lamela (144 stanova)

OPIS:

- 8 lamela: 4 lamele sa 12 stanova, 4 lamele sa 24 stana

- u svakom stanu monitor VME30-WS

- na svakom ulazu pozivna stanica tipa VPES

- na svakom spratu distibuter signala FVY1400 ili FVY1200

- kompletna instalacija urađena primenom samo jednog kabla J-Y(St)Y 3x2x0,8(bez koaksijalnog kabla sa samo 6 žica na vertikali)


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS je svu opremu isporučio u roku od jednog radnog dana nakon izvršene porudžbine, bez prethodnog ugovaranja posla, što nije mogla uraditi ni jedna druga firma u Srbiji

- TCS oprema je ocenjena kao najkvalitetnija

- jedino je TCS oprema mogla biti montirana na instalaciju koja je prethodno bila pripremljena za audio interfon, bez ikakvog prepravljanja instalacije, jer je prvobitna namera investitora bila ugradnja audio interfona, što je na samom kraju promenjeno

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno u martu 2008. godineMinistarstvo odbrane - Jedan od odseka, Beograd

- audio interfon sa kontrolom ulaska

OPIS:

- audio interfon za jednog korisnika

- kontrola ulaska preko kodne brave tipa Codelock12

- na ulazu pozivni tablo tipa PAK01


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS nudi najkvalitetnije rešenje za stand-alone kontrolu pristupa na tržištu bez ikakve mogućnosti sabotaže i neovlašćenog ulaska

- TCS oprema je ocenjena kao najkvalitetnija

- ubedljivo najbolji dizajn kodne brave na tržištu

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završen 2007. godineDAIMLER CHRYSLER -

Magacin rezervnih delova, Beograd

- video interfon sa vezom na telefonsku centralu

  i računarsku mrežu

OPIS:

- video tabla tipa AVD14010 na ulazu u magacin

- prebacivanje poziva na više lokala fiksne telefonske mreže preko interfejsa TKI01

- distribucija slike sa pozivnih tabla preko računarske mreže


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- mogućnost integracije sa sistemima kontrole pristupa, sa sistemom fiksne telefonije i sistemom video nadzora

- TCS poseduje najkvalitetniji interfejs između interfona i telefonske centrale na tržištu

- TCS oprema je ocenjena kao najkvalitetnija

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za video interfone debljine svega 20mm

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završen 2007. godineGTC House

- audio interfon za 20 kancelarija sa

  kontrolnim pultom na portirskom mestu


OPIS:

- 20 pozivnih tabloa tipa PAK01 ispred svake kancelarije

- 1 portirsko mesto sa koga idu svi pozivi opremljeni sa 2 portirska

   telefona tipa IMM1100

- portir tačno zna sa kojih vrata prima poziv

- portir i bez primljenog poziva može ciljano otoriti vrata koja želi

- pozivi za sve kancelarije se distribuiraju putem telefonske centrale i interfejsa tipa TKI01

- interfonski sistem je integrisan u MBS (Management Building System)


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS je bio jedini ponuđač na tržištu koji je mogao da ispuni sva očekivanja korisnika

- pre TCS-a je na objektu bio instaliran sistem jednog italijanskog ponuđača, ali nikada nije funkcionisao kako treba

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za audio interfone debljine svega 16mm

- mogućnost integracije u sistem “pametne zgrade”

- mogućnost povezivanja interfona na telefonsku centralu


STATUS: završeno sredinom 2007. Godine.
Poslovni objekat "Ušće" - Novi Beograd

- video interfon za portira sa kontrolom rampi


OPIS:

- kontrola ulaza i izlaza sa parkinga uz komunikaciju između ova dva mesta i portira

- dva pozivna tabloa sa kamerom tipa VPDS01

- portirsko mesto opremljeno sa monitorom tipa VME30

- otvaranje i zatvaranje rampi sa portirskog mesta


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- pozivni tabloi su montirani na stubu i stalno izloženi vremenskim uticajima, a TCS je jedan od malobrojnih ponuđača na tržištu koji garantuje de će i pod takvim uslovima raditi dugi niz godina

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za video interfone debljine svega 20mm

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno 2006. Godine
Vojni objekat - Niš

- portirski sistem na kablu dužine 2km

OPIS:

- portirska stanica tipa AD1con u stražarskoj kućici

- komunikacija sa 20 lokacija u okviru vojnog kompleksa

- dužina kablova 2km

- pozivanje svih 20 lokacija istovremeno i izdavanje obaveštenja


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- jedini interfonski sistem na tržištu koji može da obezbedi kvalitetnu interfonsku komunikaciju na kablu dužine 2km

- samo je TCS mogao da isporuči sistem traženih karakteristika

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završen 2006. godine.Polimark - Zemun

- portirski sistem za komunikaciju

  i kontrolu rampi


OPIS:

- 6 pozivnih mesta na ulaznim i izlaznim rampama, na ulazu u fabrički krug,

   na mernom mestu

- 2 portirska mesta sa portirskim stanicama tipa PFS08 i monitorom tipa VME30 koji rade paralelno

- kontrola rada ulaznih i izlaznih rampi uz komunikaciju preko portirskih stanica uz potpunu vizualizaciju poziva i funkcija otvaranja/zatvaranja rampi


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS je jedini mogao ispuniti sve zahteve korisnika

- pozivni tabloi su montirani na stubu i stalno izloženi vremenskim uticajima, a TCS je jedan od malobrojnih ponuđača na tržištu koji garantuje de će i pod takvim uslovima raditi dugi niz godina

- najbolji dizajn portirskog pulta na tržištu


STATUS: završeno 2005. godine.Fabrika konzervi "Ball Packaging Europe"

- kontrola ulaska u krug fabrike


GLAVNI ULAZ:

- kontrola ulaza (i izlaza) u krug fabrike putem video interfona,

   pozivni tablo VPDS01

- rastojanje od pozivnog tabloa do portira je oko 300m

- portirsko mesto opremljeno video monitorom VME30

- izuzetno kvalitetna komunikacija i prenos video signala bez obzira na veoma dugačke vodove koji povezuju interfone


OSTALI ULAZI U KRUG FABRIKE:

- kontrola ulaza u krug fabrike

- na više ulaza u fabriku postavljen pozivni tablo tipa PAK01

- portirsko mesto opremljeno interfonskim telefonom tipa ISH1030

- izuzetno kvalitetna komunikacija bez obzira na veoma dugačke vodove koji povezuju interfone


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- korisnik je tražio najkvalitetniju interfonsku opremu na tržištu od izvođača i izvođač je ponudio TCS

- pozivni tabloi su montirani na stubovima i stalno su izloženi vremenskim uticajima, a TCS je jedan od malobrojnih ponuđača na tržištu koji garantuje da će i pod takvim uslovima raditi dugi niz godina

- kablovi koji povezuju interfonske aparate su izuzetno dugački


STATUS: audio interfon je završen 2005. godine, a video 2010.Švedska ambasada - Beograd

- video interfon za više korisnika


OPIS:

- video interfon za više korisnika sa dva pozivna tabloa

- 2 pozivna tabloa tipa VPDS01

- više monitora tipa VME30 koji zvone istovremeno


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- švedski stručnjaci za bezbednost, koji su radili sve ostale sigurnosne sisteme u ambasadi, su na osnovu pregledanih ponuda i uvida u kvalitet proizvoda ocenili da je TCS najkvalitetniji ponuđač interfonskih aparata na tržištu Srbije

- mogućnost integracije sa sistemom video nadzora i kontrole pristupa

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za video interfone debljine svega 20mm

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno 2004. godineŠvajcarska ambasada - Beograd

- audio interfon sa portirskim mestom


OPIS:

- audio interfon za 4 korisnika sa portirom

- komunikacija između portira i svih ostalih uređaja

- portirsko mesto opremljeno uređajem tipa TC20P

- rezidencija opremljena uređajima TC20P

- na ulazu postavljena pozivna stanica tipa PAK03


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- jedino je TCS mogao ispuniti sve zahteve korisnika, uz primenu uređaja za (tada) simpleks komunikaciju bez slušalice

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za audio interfone debljine svega 16mm

- izuzetan dizajn unutrašnje jedinice bez slušalice za simpleks komunikaciju

- najduža garancija na tržištu

- najbolja podrška uvoznika u garantnom i vangarantnom roku


STATUS: završeno 2004. godineSWISS-LION TAKOVO - Beograd

- audio interfon sa vezom na

  telefonsku centralu


OPIS:

- interfonska komunikacija sa interfonskim tabloom ispred ulaznih vrata preko telefonske centrale

- na ulazu u poslovni objekat je postavljena pozivna stanica PAK01

- poziv se preusmerava na više lokala u poslovnom objektu preko interfejsa TKI01


ZAŠTO JE ODABRAN TCS:

- TCS je jedini mogao da ispuni sve želje korisnika

- TCS poseduje najkvalitetniji interfejs između interfona i telefonske centrale na tržištu

- najbolji dizajn nazidnog pozivnog tabloa za audio interfone debljine svega 16mm


STATUS: završeno 2004. godine