Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Projektovanje velikih sistema


PAŽNJA: sistemi interfonske komunikacije za naselja zatvorenog tipa se mogu realizovati primenom samo visokokvalitetne opreme iz nekoliko razloga:

- oprema u sebi mora imati integrisano galvansko razdvajanje audio i video signala jer se svi objekti u naselju nalaze na različitom “nultom” potencijalu (jer uzemljenje nije idealno), pa se bez primene galvanskog razdvajanja javlja brum u audio signalu i jake smetnje u video signalu

- oprema mora da podržava prenos audio i video signala na velika rastojanja, jer je centralni vod za komunikaciju često dugačak i do 2km

- oprema mora da podržava povezivanje sistema na PC jer u naselju često živi veliki broj osoba i jedini način za lako pozivanje svih ovih osoba je korišćenjem računara

- oprema mora posedovati panele sa displejom na kome se može ispisati i do nekoliko stotina imena. Ovi paneli služe za pozivanje svih stanara sa glavnog ulaza, na primer. Nije primereno da za objekte ovakvog tipa i kvaliteta na ulazu stoji pozivni tablo sa 200-300 pozivnih tastera

- oprema bi trebalo da bude adresabilnog tipa kako bi bilo moguće izvesti centralni vod bez primene stotine žica

- sistem treba da bude nadogradivog tipa i sa modernim interfonskim funkcijama, kao što je mogućnost dvosmerne komunikacije svih stanara sa bar jednim centralnim mestom


TCS u domenu interfonske komunikacije nudi veoma napredna rešenja za tipska naselja:

- nezavisni interfonski sistem za svaki objekat

- pozivanja SVIH stanara naselja sa jednog (glavnog) ulaza ili sa više ulaza

- svaki od stanara može iz svog stana da pozove službu obezbeđenja ili portira

- portir ili služba obezbeđenja mogu pozvati svaki od stanova

- centralni TCS:BUS u naselju se može iskoristiti za signalizaciju provale, tj. povezivanjem alarmnog sistema na TCS sistem mogu se informacije o provali preneti do jednog centralnog mesta, obično do službe obezbeđenja

- centralni TCS:BUS u naselju se može iskoristiti za signalizaciju požara, tj. povezivanjem sistema za dojavu požara na TCS sistem mogu se informacije o požaru preneti do jednog centralnog mesta, obično do službe obezbeđenja

- preusmerenje poziva na mobilni telefon portira ili radnika službe obezbeđenja ako oni nisu na svom radnom mestu

- niz ostalih korisnih funkcija ..


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)


Veliki sistemi audio interfona za naselja


Veliki sistemi audio interfona za poslovne objekte


Veliki sistemi crno-belih video interfona za naselja


Veliki sistemi kolor video interfona za naselja
U svetu, a u skorije vreme i kod nas, sve veći broj investitora ulaže svoj kapital u izgradnju većeg broja luksuznih objekata tipskog karaktera na jednoj lokaciji. Radi se o izgradnji naselja sa nekoliko manjih zgrada ili vila koje budućim stanovnicima nude veoma komforne uslove življenja. Ovakva naselja imaju često (gotovo uvek) potrebu za savremenim sistemima tehničke zaštite vrhunskog kvaliteta, pa se i TCS nameće kao logičan izbor za sisteme interfonske komunikacije u ovakvim naseljima.