Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Projektovanje interfonskog razglasa


Suština ovog rešenja je da se preko iste instalacije i istih (interfonskih) uređaja ostvaruje interfonska funkcija i funkcija razglasa. Interfonski telefon ili monitor preko svog zvučnika za zvono izdaje alarmne tonove i poruke. Pri tome stanari ne treba da pritisnu bilo kakvo dugme, podignu slušalicu ili urade nešto drugo da bi čuli obaveštenje, već se razglas automatski uključuje.


Primenom ovog rešenja se ostvaruju zaista velike uštede:

- samo jedna instalacija (znatno manje kabla)

- nema potrebe za nabavkom posebne opreme za razglas

- nema potrebe za montažom posebne opreme za razglas


Sa druge strane, svojstva sistema su veoma konkurentna:

- mogućnost prozivanja više grupa uređaja (npr. različiti spratovi zgrade pojedinačno)

- mogućnost prozivanja svih uređaja istovremeno

- svaki uređaj se može svrstati u čak 3 različite grupe, pa se sistem razglasa može veoma fleksibilno konfigurisati

- jednostavna instalacija sa samo 3 žice za gotovo ceo sistem

- uređaji pre izdavanja obaveštenja emituju alarmni ton

- bez obzira na individulano podešenu jačinu zvona na interfonskom telefonu ili monitoru (možda čak i kada je zvono za interfonski poziv isključeno) alarmni tonovi i obaveštenja se izdaju maksimalnom jačinom

- izdavanje obaveštenja se vrši automatski - bez potrebe da stanari podižu slušalicu ili uključuju interfonske aparate u svojim stanovima

- jednostavna upotreba centralne konzole

- pregledan izbor grupa preko displeja ili pojedinačnih tastera za svaku grupu na centralnoj konzoli za alarmiranjePROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Audio interfoni

Broj korisnika Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)


30 Interfonski sistem sa funkcijom razglasa za 1-30 korisnika


60 Interfonski sistem sa funkcijom razglasa za 31-60 korisnika


90 Interfonski sistem sa funkcijom razglasa za 61-90 korisnika


više od 90 Šemu šaljemo na upit uz opis projekta


naselja Šemu šaljemo na upit uz opis projektaVideo interfoni

Broj korisnika Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)


bilo koji broj Šemu šaljemo na upit uz opis projekta
Mogućnost vršenja funkcije razglasa, tj. izdavanja obaveštenja u vanrednim situacijama svim stanarima u stambenoj zgradi ili kancelarijama u poslovnom objektu, preko interfona je još jedno od neverovatnih svojstava TCS sistema.