Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Projektovanje interne komunikacije

Primenom TCS interfona mogu se jednostavno realizovati sistemi za internu komunikaciju sledećih karaktristika:

- komunikacija do 11 korisnika tipa “svako sa svakim”

- komunikacija jednog centralnog mesta sa neograničenim brojem lokala

- realizovanje funkcije razglasa i obaveštavanja (pogledati Interfonski razglas)

- primena jednog dvožilnog ili trožilnog voda za ceo sistem

- veoma niska cena krajnjeg sistema

- jedan govorni kanal

- obavezno pogledati i Specijalni sistemi

PRIMERI IZ PRAKSE

Interna komunikacija za super markete i slične objekte

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Broj korisnika Šema (levi klik otvara šemu, sa desnim je možete preuzeti)


"svako sa svakim" - svaki učesnik može da pozove bilo kog drugog učesnika


2-4 Sistem za internu komunikaciju za 2-4 korisnika


5-11 Sistem za internu komunikaciju za 5-11 korisnika


"sa centralnim mestom" - svaki učesnik može da pozove samo centralno mesto


do 10 Sistem za internu komunikaciju do 10 korisnika


preko 10 Sistem za internu komunikaciju preko 10 korisnika