Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Patch paneli, patch jedinica i konektori

Kategorija  6

19” Modularni paneli za opremanje Patch

jedinicama

19“ Patch panel, veličine 1U,opremljen mehanizmom

za automatsko fiksiranje.

U panelu je obezbeđeno automatsko uzemljenje

svakog konektora.

Zadnja strana panela sadrži dodatni držač kablova,

posebno pogodan u slučaju servisiranja

Patch panel za opremanje sa 4 Patch jedinice koje

mogu biti opremljene sa:

- 6 x LCS2 RJ45 konektorima

- telefonskim konektorima

- konektorima za optičke kablove

- PoE konektorima

- TV konektorima

- Switch-evima

- Dvostrukim telefonskim/računarskim utičnicama

- Konvertorima optika/bakar

- Slepim maskama


335 90   19“ Patch panel - veličine 1U

Pakovanje

Kat. br.

1

335 73

335 90

335 76

Konektor kat. 6a

Oklopljen STP

19” Patch paneli opremljeni sa 24 x RJ45

konektorima,kat. 6, brza konekcija

19“ Patch panel, veličine 1U, opremljen mehanizmom

za automatsko fiksiranje.

U panelu je obezbeđeno automatsko uzemljenje

svakog konektora.

Zadnja strana panela sadrži dodatni dræač kablova,

posebno pogodan u slučaju servisiranja

Patch panel je opremljen sa 4 patch jedinice, gde

svaka sadrži 6 x LCS2 RJ45 konektore kat. 6

Svi LCS2 RJ45 konektori sadrže mehanizme za brzo

povezivanje sa kolornim kodom T 568A i T 568B

U saglasnosti sa standardima ISO/IEC

11801 Ed. 2.0 - 2, EN 50173-2 i TIA/EIA 568C



335 68   FTP panel velike gustine - 9 kontakata

1

Pakovanje

Kat. br.

335 61   UTP panel - 8 kontakata

1

335 67   UTP panel velike gustine - 8 kontakata

1

335 62   FTP panel - 9 kontakata

1

335 63   FTP panel - metalni oklop 360˚

1

24 x RJ 45 prolaznim konektorima

UTP

UTP patch panel opremljen sa

335 89   UTP panel sa prolaznim konektorima

1

19” Patch panel kat. 6, opremljen sa

24 x RJ45 konektorima sa 110 konekcijom

Patch panel sadrži zavrtnje za montažu u Rack

ormanima.

Opremljen sa 4 patch jedinice, gde svaka jedinica

sadræi 6 x RJ 45 konektore kat. 6 sa 110 konekcijom

i kolornim kodom T 568A i T 568B.

U saglasnosti sa standardima:

ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 i TIA/EIA 568




Pakovanje

Kat. br.

335 82   UTP patch panel - 8 kontakata-

1

povezivanje uz upotrebu alata 110

335 83   UTP patch panel  visoke gustine - 8 kontakata -

1

povezivanje uz upotrebu alata 110

Patch jedinice opremljene sa 6 x RJ 45

konektorima, kat. 6




335 91   Slepa maska - patch jedinica za 19“ panel - boja

10

Pakovanje

Kat. br.

335 64   UTP panel - 8 kontakata

2

335 65   FTP panel - 9 kontakata

2

335 66   STP panel - metalni oklop 360˚

2

antracit

Dodatna oprema




Pakovanje

Kat. br.

332 60   Alat 110

1

332 61   Zamenjivo sečivo

1

Patch paneli

Konektori


Montaža konektora LCS2