Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Patch paneli, patch jedinica i konektori

Kategorija  5E

19” Modularni paneli za opremanje Patch

jedinicama

19“ Patch panel, veličine 1U,opremljen mehanizmom

za automatsko fiksiranje.

U panelu je obezbeđeno automatsko uzemljenje

svakog konektora.

Zadnja strana panela sadræi dodatni držač kablova,

posebno pogodan u slučaju servisiranja

Patch panel za opremanje sa 4 Patch jedinice koje

mogu biti opremljene sa:

- 6 x LCS2 RJ45 konektorima

- telefonskim konektorima

- konektorima za optičke kablove

- PoE konektorima

- TV konektorima

- Switch-evima

- Dvostrukim telefonskim/računarskim utičnicama

- Konvertorima optika/bakar

- Slepim maskama


335 90   19“ Patch panel - veličine 1U

Pakovanje

Kat. br.

1

335 52

335 90

335 55

FTP kat. 5e konektor

Patch panel kat. 5e opremljen sa

24 x RJ 45 konektorima sa 110 konekcijom

Patch panel sadrži zavrtnje za montažu u Rack

ormanima.

Opremljen sa 4 patch jedinice, gde svaka jedinica

sadræi 6 x RJ 45 konektore kat. 6 sa 110 konekcijom

i kolornim kodom T 568A i T 568B.

U saglasnosti sa standardima:

ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-2 i TIA/EIA 568

Pakovanje

Kat. br.

335 80   UTP patch panel - 8 kontakata-

1

povezivanje uz upotrebu alata 110

335 81   UTP patch panel  visoke gustine - 8 kontakata -

1

povezivanje uz upotrebu alata 110

Patch jedinice opremljene sa 6 x RJ 45

konektorima, kat. 5e
335 91   Slepa maska - patch jedinica za 19“ panel - boja

10

Pakovanje

Kat. br.

Opremljene sa 6 x LCS2 RJ45 konektorima kat. 5e

sa mehanizmom za brzo povezivanje i kolornim

kodom T 568A i T 568B

U saglasnosti sa standardima: ISO/IEC

11801 Ed. 2.0 - 2, EN 50173-2 i TIA/EIA 568C

335 54   UTP panel - 9 kontakata

2

335 55   FTP panel - metalni oklop 360˚

2

antracit

Dodatna oprema
Pakovanje

Kat. br.

332 60   Alat 110

1

332 61   Zamenjivo sečivo

1

19” Patch paneli opremljeni sa 24 x RJ45

konektorima,kat. 5e

19“ Patch panel, veličine 1U, opremljen mehanizmom

za automatsko fiksiranje.

U panelu je obezbeđeno automatsko uzemljenje

svakog konektora.

Zadnja strana panela sadrži dodatni držač kablova,

posebno pogodan u slučaju servisiranja

Patch panel je opremljen sa 4 patch jedinice, gde

svaka sadrži 6 x LCS2 RJ45 konektore kat. 5e

Svi LCS2 RJ45 konektori sadrže mehanizme za brzo

povezivanje sa kolornim kodom T 568A i T 568B

U saglasnosti sa standardima ISO/IEC

11801 Ed. 2.0 - 2, EN 50173-2 i TIA/EIA 568CPakovanje

Kat. br.

335 51   UTP sa 24 x RJ45 konektorima - 8 kontakata

1

335 82   UTP sa 24 x RJ45 konektorima - 8 kontakata

             - povezivanje sa alatom 110

1

335 83   UTP velike gustine sa 24 x RJ45 konektorima -

              8 kontakata - povezivanje sa alatom 110

1

335 52   FTP sa 24xRJ45 konektorima

Patch panel opremljen UTP utičnicama, kat. 5e

Patch panel opremljen FTP utičnicama, kat. 5e

1

UTP sa 24xRJ45 konektorima

Patch panel opremljen UTP utičnicama

1

335 88   UTP panel sa automatskom konekcijom sa zadnje

              strane

Patch paneli

Konektori


Montaža konektora LCS2