Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Patch fioke i jedinice


19”patch fioka za optičke kablove


Pakovanje

Kat. br.

Fioka za opremanje Patch jedinicama za optičke

kablove

Fioka je izvlačiva i opremljena je graničnikom

Maksimalnog kapaciteta:

- 24 x ST ili SC konektora ili

- 48 x LC konektora

Dubine 220 mm, visine 1U

Opremljena sa zavrtnjima i opremom za vođenje

kablova

Prihvata do 4 patch jedinice za optičke kablove

Patch jedinice za optičke kablove

Postavljanje direktno u 19“ Patch fioku za optičke

kablove kat.br. 335 10 ili u 19“ Patch panel sa

kasetom za optičke kablove kat.br. 335 11

Patch jedinice za monomodne optičke kablove

(9/125 μm)

1

335 13

1

335 10

Patch jedinica sa LC konektorima za 6 monomodnih vlakana

1

335 12

Patch jedinica sa SC konektorima za 6 monomodnih vlakana

Patch jedinice za multimodne optiËke kablove

(62.5 i 50/125 μm)


1

335 16

Patch jedinica sa ST konektorima za 6 multimodnih

vlakana


1

335 17

Patch jedinica sa SC konektorima za 6 multimodnih

vlakana


Patch jedinica sa LC konektorima za 6 multimodnih

vlakana


Patch jedinica sa LC konektorima velike gustine za

12 multimodnih vlakana


1

335 18

1

335 19

Switch sa kaskadnom konekcijom za optički

kabl

Postavljanje direktno u 19“ Patch panel

Opremljen za 6 x RJ45 portova + 1 LC portom

sa prednje strane, za optički kabl za kaskadnu

konekciju tipa - 100 base FX

Isporučuje se sa napajanjem

1

335 05

Jedinice za bakar/optika konverziju

Za brz i jednostavan prelaz sa bakarnih konektora

na konektore za optičke kablove i obrnuto

Direktno postavljanje u 19” patch panele

Opremljen sa SC konektorom za optičke kablove

Standard 10/100 base T na 10/100 base FX tipa SC

Standard 1000 base T na 1000 base SX tipa SC
1

335 06

1

335 07

Kaseta za optičke kablove za opremanje

patch panela

Obezbeđuje zaštitu i vođenje optičkih kablova

(od 2 do 12 vlakana)

Oprema se Patch jedinicama za optičke kablove

kat.br. 335 12/13/16/17/18/19

Za povezivanje bakarnih i optičkih jedinica u istom

LCS2 patch panelu
1

335 11

Slepa maska za 19" patch panel

Boja antracit
10

335 91

Bazni modul za splajsovanje

Kapaciteta 12 vlakana, montaæa u fioku ili kasetu za

optičke kablove
1

329 07

19“ Patch fioka za optičke kablove kat.br. 335 10

Prednja strana Patch fioke kat.br. 335 10

335 13

335 12

335 16

335 11

19” Patch fioka za optičke kablove, velike

gustine

Fioka za optičke kablove, izvlačiva

Kapacitet:

- 36 ST ili SC konektora

- 72 LC konektora

Dubine 220 mm, veličine 1U

Isporučuje se sa zavrtnjima i opremom za vođenje

kablova

Prihvata do 3 Patch jedinice za optičke kablove
1

325 69

Patch jedinice za optičke kablove

Montaža direktno u fioku za optičke kablove

kat.br. 325 69

Patch jedinice za monomodne optičke kablove

(9/125 μm)
1

325 73

Patch jedinica sa LC duplex konektorima za 12

monomodnih vlakana - boja plava


1

325 74

Patch jedinica sa LC quadriplex konektorima za 24

monomodnih vlakana - boja plava


1

325 70

Patch jedinica sa ST duplex konektorima za 12

monomodnih vlakana - boja plava


1

325 71

Patch jedinica sa SC duplex konektorima za 12

monomodnih vlakana - boja plava


1

325 72

MPO patch jedinica tipa A za 6 x 12 monomodnih

vlakana - plava


1

325 73

Patch jedinica sa LC duplex konektorima za 12

multimodnih vlakana - boja bež


1

325 74

Patch jedinica sa LC quadriplex konektorima za 24

multimodnih vlakana - boja bež

1

325 70

Patch jedinica sa ST duplex konektorima za 12

multimodnih vlakana - boja bež


1

325 71

Patch jedinica sa SC duplex konektorima za 12

multimodnih vlakana - boja bež


1

325 72

MPO patch jedinica tipa A za 6 x 12 monomodnih

vlakana - boja bež


Patch jedinice za monomodne optičke kablove

(62.5 i 50/125 μm)


Oprema

Slepa maska
1

335 93

Oprema za spajanje optičkih kablova

Baza za spajanje pigtail-ova

Kapacitet 12 vlakana

Komplet za savijanje

Komplet od 8 elemenata za savijanje optičkog kabla


1

329 07

1

335 94

325 69

Patch fioke detelji