Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Oprema za ormare


365 82

465 01

Pakovanje

Kat. br.

Dodatna opremaSet od 4 točkića

Za opremanje LCS2 ormana

Maksimalno optereÊenje 380 kg


1


464 83

Komplet za osvetljenje ormana, sa prekidačem

Opremljen sa fluo svetiljkom 8W

19“ montaæa - veličine 1U


1


464 85

464 81

Komplet protiv prevrtanja ormana

Jača stabilnost ormana u slučaju ubacivanja ili

izvlačenja teških i sloæenih uređaja


1


464 85

Komplet za fiksiranje ormana

Za dodatno fiksiranje ormana za pod


1


464 86

Samolepljivi držač za dokumenteOtvoren - RAL 7035


235           340            200            310              18

20


365 80

(mm)

(mm)

(mm)

Visina

Širina

Dubina

165           260            130            230              18

20


365 81

(mm)

Visina

(mm)

Širina

Zatvoren - RAL 7035

Kruta plastika, IP55

Unutraπnje dimenzije 324x120x18 mm

Providni

Meka plastika, A4 - 305 x 220 mm

1


365 82

10


097 99

Fiksne policeBoja antracit RAL 9005

Montaža na 2x19“ vertikalne nosače

Montaža zavrtnjima (osim na serverske ormane)

Maksimalno opterečenje 15 kg

Visina 2 U

Dubine 115 mm

1


465 00

Dubine 200 mm

1


465 01

Dubine 360 mm

1


465 02

Montaæa na 4x19“ vertikalne nosače

Montaža isključivo na LCS2 ormane (osim na

serverske ormane)

Maksimalno opterečenje 50 kg

Dubine 450 mm

1


465 05

Za ormane dubine 600 mm

Dubine 650 mm

1


465 06

Za ormane dubine 800 mm

Dubine 850 mm

1


465 07

Za ormane dubine 1000 mm

Montaža zavrtnjima na 4x19“ vertikalne nosače

Montaža na sve ormane dubine 1000 mm

Maksimalno opterećenje 100 kg

Dubine 820 mm

1


465 17

Za ormane dubine 1000 mm

Izvlačive policeBoja antracit RAL 9005

Montaža na 4 x 19“ vertikalne nosače

Montaža isključivo na LCS2 ormane (osim na

serverske ormane)

Maksimalno opterećenje 50 kg

Dubine 450 mm

1


465 08

Za ormane dubine 600 mm

Dubine 650 mm

1


465 09

Za ormane dubine 800 mm

Dubine 650 mm

1


465 10

Za ormane dubine 1000 mm

Montaža na 4 x 19“ vertikalne nosače

Montaæa na serverske ormane

Maksimalno opterećenje 100 kg

Dubine 820 mm

1


465 18

Za ormane dubine 1000 mm

Klizne šineKomplet od 2 fiksna držača

Montaæ na 4x19“ vertikalne nosače

Maksimalno opterećenje 50 kg

Za ormane dubine 600 mm

1


465 11

Za ormane dubine 800 mm

1


465 12

Za ormane dubine 1000 mm

1


465 13

Polica za tastaturuMontaža zavrtnjima na

4 x 19“ vertikalne nosače

Za ormane dubine ≥ 800 mm

Maksimalno opterećenje 50 kg

Polica je prolagodljiva za monitor, miš i tastaturu

Boja antracit RAL 9005

1


465 19

465 11

465 06

Polica za tastaturuMontaža na 19¨ vertikalne nosače

Povezivanje panela preko 2.5 mm2 konektora za

povezivanje

Veličine 1U

Isporučuje se sa zavrtnjima

19" panel opremljen sa 9 x 2P+E

utičnicama, boja antracit

1


465 60

19¨ paneli opremljeni energetskim utičnicama

1


19" panel opremljen sa 6 x 2P+E

utičnicama, boja antracit

1


465 62

1


19¨ paneli opremljeni energetskim utičnicama

19¨ prazan panel za opremanje Mosaic

Utičnicama, veličine 16 modula

1


332 79

1


IP 2X komplet sa DIN πinomZa modularne uređaje koji se postavljaju na DIN

šinu

Montaža na 19¨ vertikalne nosače

Mogućnost montaæe do 7 x 2P+E Mosaic utičnica

sa zadnje strane

Oprema:

- metalna kutija

- 3 x DIN profila za smeštaj 4 DIN modula

- blok konektor za zaπtitu provodnika

- maska veličine 2U

- 3 slepe maske

- 9 kablovskih uvodnika

Veličine 2U

Boja antracit, RAL 9005

U saglasnosti sa EMC (electromagnetic

compatibility) standardima

Oprema za vođenje kablova i patch kablova u ormanima

Set od 3 nosača za kablovske regale

Fiksiranje na konstrukciju

Brza montaža kablovskih regala bez zavrtnja

Za orman širine/dubine 600 mm

Rastojanje otvora za fiksiranje: 508 mm

1


464 72

Za orman širine/dubine 800 mm

Rastojanje otvora za fiksiranje: 708 mm

1


464 73

Za orman širine/dubine 1000 mm

Rastojanje otvora za fiksiranje: 908 mm

1


464 74

Ravni kablovski regali

Brza montaža na nosaËe bez zavrtnja.

širine 250 mm

Za ormane 33U

1


464 76

Za ormane 42U

1


464 77

Kablovski regali

Mogućnost montaže na postolje

ormana kat.br. 476 93/94/95,

kao i na vrhu server kabineta sa

kat.br. 464 78/79

Dimenzija: 3000 x 200 x 54 mm

1


464 69

Dimenzija: 3000 x 400 x 54 mm

1


464 70

Kablovski regal za vertikalno vođenje kablova

Za ormane veličine 42U, širine 800 mm

Montaža na 19“ vertikalne nosače

Opremljen zglobnom zaštitom kablova

1


331 35

Dimenzije: 1560 x 100 x 150 mm

1


Panel za vertikalno vođenje kablova, 10 prstenova

Za ormane 42U, širine 800 mm

Montaža na 19“ vertikalne nosače

Set od 2 vertikalna panela sa četkicama

Opremljen sa 10 prstenova za vođenje kablova

kat.br. 465 42, kablovskim vezicama kat.br. 331 94,

3 kablovske vezice 331 95 i 3 kablovske vezice kat.

br. 331 96

Boja antracit RAL 9005

1


464 80

1


Panel za vertikalno vođenje kablova, 8 prstenova

Za ormane 42U, širine 800 mm

Montaža na 19“ vertikalne nosače

Set od 2 vertikalne ploče za povećanje kapaciteta

na 12U

Opremljen sa 8 prstenova za vođenje kablova, 2U,

kat.br. 465 42

Boja antracit, RAL 9005

1


464 81

465 06

465 06