Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Software

Sistem evidencije radnog vremena može napraviti velike uštede svakom preduzeću i uneti red u poslovanje iz više razloga:

- računanje radnog vremena je zamenjeno automatskim

- povećana je radna disciplina

- povećanje radne discipline dovodi do povećanja produktivnosti, manjeg kašnjenja i izostajanja sa posla

- zaposleni imaju jasan uvid u spisak svojih odlazaka i dolazaka

- otklanja se svaka sumnja oko broja sati provedenih na radnom mestu

- poslodavcu je omogućen jasan i nedvosmislen uvid u listu dolazaka/odlazaka, tj. prisutnosti na poslu

Približavanjem kartica terminalu zaposleni mogu da evidentiraju svaki svoj odlazak i dolazak i na taj način se “prijavljuju” sistemu. Softver obrađuje sve podatke i omogućava sledeće:

- izrada izveštaja za svakog zaposlenog o prisutnosti i radnom vremenu provedenom u firmi

- izradu izveštaja u detaljnoj formi gde je iskazano tačno vreme dolaska i odlaska zaposlenog, ostvareno radno vreme, kašnjenje, prekovremeni rad, rad praznikom i neradnim danom, ....

- izradu izveštaja u sažetoj i preglednijoj formi, pri čemu se samo ispisuju sva bitna vremena

- izradu izveštaja za bilo koji period, koji je poslodavcu od interesa

- izradu izveštaja za jednog ili za grupu zaposlenih

- štampanje izveštaja na štampaču ili snimanje u pdf, excel, rtf ili nekom drugom formatu

- vođenje “mini” evidencije zaposlenih sa njihovim osnovnim podacima – adresa, telefon, slika, ..

Primenom rešenja firme TCS izbegava se dugotrajno čitanje priručnika, štedi se vreme jer ne treba naučiti stotine komplikovanih opcija i podešavanja, pošto je sve napravljeno na najjednostavniji mogući način. Sa programom Radno Vreme može se početi evidencija i praćenje vremena rada zaposlenih 10 minuta nakon instalacije. Uz program se isporučuje kompletno uputstvo u chm i pdf formatu koje na jasan i slikovit način opisuje način upotrebe, kao i kompletan proces instalacije.

Kao bazu program koristi MySQL server - najbolji opensource database server na svetu sa kojim ne treba brinuti o veličini baze. Minimalnu konfiguraciju sistema predstavljaju jedan računar sa instaliranim operativnim sistemom MS Windows XP i jednim terminalom. Kao terminal možete koristiti: TCS terminale, iGuard terminal i ZKterminale.