Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

LST adresabilni sistemi

Adresabilna mikroprosecorska

Požarna centrala

Mogućnost instaliranja do 2 petlje,u metalnom kućištu, sa tastaturom, LED displejom i

napojnim modulom. Programiranje preko tastature ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 I VdS sertifikat

BC 216 1/INT 1

Baza za detektore LST FI700

Baza za detektore LST FI700 Za OG montazu

FI700/BREL

Optički detektor dima

System senzor/200 protokol

ND2251 EM

5251 EM

Termički detektor

Termo-maksimalni i termodiferencijalni,

System senzor/200 protokol

Adresabilna mikroprocesorska

požarna centrala sa 1 petljom

(LIF64-1)

Bez mogućnosti proširenja. U metalnom kućištu sa tastaturom,LED displejom i napojnim modulom. Programiranje preko tastature ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 i VdS

sertifikat

BC 216 1S

Adresabilna mikroprocesorska

požarna centrala za rad u mreži

Mogućnost instaliranja do 2 petlje,u metalnom kućištu, sa tastaturom, LED displejom i

napojnim modulom. Programiranje preko tastature ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 i VdS sertifikat

BC 216 2/INT 1

Modul jedne petlje za BC 216 centrale

Do 159 detektora/modula na petlji u System Senzor/200 protokolu, ili do 126 detektora / modula u Apollo protokolu

LIF 64-1

Baza za detektore LST FI700

Baza za detektore LST FI700 Za OG montazu

FI700/BD

Multi-kriterijumski detektor COPTIR

Optički , toplotni -termodiferencijalni, PIR i CO

detektor. System senzor/200 protokol

2251CTLE IV

Optički laserski detektor

System senzor/200 protokol. Do 100 puta osetljiviji od klasičnog dimnog detektora,

podesiva osetljivost, pre-alarm funkcija

7251

Optički detektor dima

System senzor protokol, serija 200AP

ND22051 E IV

Optički detektor dima sa izolatorom

System senzor protokol, serija 200AP

ND22051 EI IV

XP95 Optical

Optički detektor dima

Apollo protokol, do 126 detektora u petlji

Baza za System senzor detektore

serije 200 i 200AP

Baza za System senzor detektore serije 200 i 200AP klasična

B 501

Baza za System senzor detektore

serije 200 i 200AP

Baza sa izolatorom za System senzor detektore serije 200

B524 IEFT 1

XP95 Heat

Termo-diferencijalni detektor

Apollo protokol, do 126 detektora u petlji

Baza za Apollo

detektore Baza za Apollo detektore klasična

XP95 Base

Ručni javljač požara metalni crveni System senzor/200 protokol, sa izolatorom petlje

HFM 3/22/02

Ručni javljač požara metalni plavi

System senzor/200 protokol, sa izolatorom petlje

HFM 5/22/02/02

Ključ za ručne javljače

Ključ za otključavanje metalnih javljača požara serije HFM

SCH HFM HM

Operativni panel

Operativni panel za kontrolu i upravljanje centrala BC216-2/INT1 i BC216-3/INT1 u umreženim sistemima

ABF 216-1

Modul jedne petlje za BC 216 centrale

Podrzava LST, System Senzor I Apollo protokole. Do 159 detektora na petlji u System Senzor/200 protokolu, do 126 detektora /modula u Apollo protokolu i do 240 detektora u LST protokolu

LIF 128-1

Modul za proširenje sa 2 petlje

Modul za proširenje sa 2 petlje za mrežne centrale BC216-2/INT1 i BC216-3/INT1

Instalacija u samu centraluaki)

BCE216-3LG

Zonski modul

Zonski modul za BC 216 centrale sa 8 konvencionalnih zona

GIF8-1

Optičko-Termički

detektor System senzor/200 protokol

ND2251 TEM

BC 216 3/INT 1

Adresabilna mikroprocesorska

Požarna centrala za rad u mreži

U metalnom kućištu bez tastature i LED displeja, sa mogućnošću instaliranja do 2 petlje.

Programiranje preko paralelnog tabloa ABF216-1 ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 I VdS sertifikat

Paralelni tablo

Paralelni tablo za sve BC216 i BC016 centrale

SG70-1

TCP/IP interfejs

TCP/IP interfejs za povezivanje BC216 i BC016 centrala na LAN.Na strani centrale konektuje se na SIM 216-1 interfejs

ENM2-1

Optički detektor dima

LST FI700 protokol, do 240 detektora u petlji, ugradjen izolator petlje, magnetni test

FI700/O

Termički detektor

LST FI700 protokol,termomaksimalni ili

termodiferencijalni, do 240 detektora u petlji,

ugradjen izolator petlje, magnetni test

FI700/T

RS232 interfejs

RS232 interfejs za BC216

SIM216-1

Baza za detektore LST FI700

Baza za detektore LST FI700 klasična

FI700/B

Ručni javljač požara LST FI700

Ugrađen izolator petlje, do 240 detektora u petlji, crveni plastičan, IP54, sa podnožjem

FI700/MCP

Adresni modul za adresiranje jednog konvencionalnog

detektora serije 300 ili ECO

Zahteva priključenje GIF 8-1 modula na BC216 centralu

ND2251 TEM

Zonski modul - System senzor

protokol

Za instaliranje konvencionalnih detektora u adresabilnu petlju. Zahteva eksterno

napajanje 18-32VDC.

M512 ME

Monitoring modul

System senzor protokol. Napaja se sa petlje. Neograničen broj detektora. Detektorima se

mora obezbediti eksterno napajanje.

M503 ME

Relejni modul

8 niskonaponskih relejenih kontakta 1A/60VDC

RL 58 1

Modul za nadzor 2 ulazne zone (prekid i kratak spoj) i jednog

relejnog izlaza

System senzor protokol. Zauzima 3 adrese na petlji. 3 LED diode za status.

M221 E

Relejni modul

4 visokonaponska relejna kontakta 5A/230VAC

RL 58 2

Modul za nadzor 1 ulazne zone (prekid i kratak spoj)

System senzor protokol. 3 LED diode za status

M201 E

Izvršni modul sa kontrolisanom linijom za BC216 i BC016 centrale

Za trigeraciju eksternih uređaja 20-31VDC 1.4A max. Podesivo kašnjenje 0-90sec

SLM 1-2

Kutija za adresabilne module

Plastična kutija za 1 adresabilni modul, 132x137x48mm, 140g

M200 SMB

Adresabilna sirena kocka crvena

System senzor protokol. 90 dB. Napajanje sa petlje

EMA 24 ALR

Postolje adresabilne sirene

Postolje za EMA24ALR sirenu

NBD/R ESBR

Control modul 1 x Surv. OUT

System senzor protokol. 2 režima rada: suvi kontakt ili naponski (Naponski zahteva

eksterno napajanje 24VDC)

M201 E

Izolatorski modul

Modul za izolaciju petlje u slučaju kratkog spoja

5251 EM