Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Osnovna funkcija sistema javnog ozvučenja je da u slučaju požara ili povrede prostora upozori prisutna lica i ukaže im na potencijalni rizik dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem javnog ozvučenja može koristiti za emitovanje ambijentalnog muzičkog sadržaja ili emitovanje reklamnih poruka. Zbog svojih mogućnosti sistemi javnog ozvučenja su vrlo brzo svoju upotrebu pronašli u svim vrstama poslovnih objekata, školskim i zdravstvenim ustanovama, aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama.

Kako su ovi sistemi prilagođeni za instalaciju u velikim objektima princip njihovog funkcionisanja se značajno razlikuje od klasičnih HI-FI sistema.Sistem javnog ozvučenja najčešće se sastoji od integrisanog pojačavača i odgovarajuće snage na koji je povezan potreban broj zvučnika raspoređenih po objektu. Kao izvori audio signala, na pojačavač mogu biti povezani FM prijemnici, CD/MP3 plejeri, personalni računari itd.

Pored aktivnih uređaja za generisanje zvuka na pojačavač se može priključiti i mikrofon putem koga se u zavisnosti od potrebe korisnici mogu obratiti prisutnima. U zavisnosti od načina instalacije, sistemi javnog ozvučenja mogu biti analogni ili digitalni IP mrežni sistemi. Kod analognih rešenja osnovu kompletnog sistema čini 100V zvučnička linija na koju se priključuje određen broj zvučnika, dok kod mrežnih IP rešenja sve komponente sistema se priključuju na već postojeću ili novoformiranu lokalnu mrežu, a celokpunim sistemom se može upravljati preko računara sa bilo koje lokacije.


CEOPA sistemi javnog ozvučenja nude kompletna rešenja kako za analogne tako i za digitalne IP sisteme. Pored velikog izbora pojačavača i pretpojačavača tu su i razni dodatni uređaji koji upotpunjujukompleksna rešenja, kao što su emergency paneli za prikupljanje  signala sa drugih sistema tehničke zaštite, audio matrice, zonski selektori, telefonski interfejs idr. Takođe, ponudu upotpunjuje i veliki izbor modela i boja zvučnika što sisteme čini pogodnim za instalaciju u gotovo svim objektima.

Pored opreme za sisteme javnog ozvučenja, CEOPA je u prilici da ponudi i kompletna rešenja konferencijskih sistema. Konferencijski sistemi se najčešće sastoje od centralnog uređaja, mikrofonske jedinice predsedavajućeg i nekoliko desetina delegatskih jedinica. Pored osnovne konfiguracije sistemi se mogu nadograditi i PTZ kamerom, delegatskim jedinicama sa monitorima, sistemom za glasanje, jedinicom za simultano prevođenje na više jezika, IC prijemnicima i predajnicima prevođenih signala itd.

Za korisnike je bitno napomenuti i to da se sistemi javnog ozvučenja na brz i jednostavan način mogu integrisati i povezati sa postojećim sistemima za dojavu požara, video nadzor ili kontrolu pristupa bez obzira na proizvođača opreme.
Javno ozvučenje