Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Rack ormani 19” LCS2


19” LCS2 ormani

Pakovanje

Kat. br.

IP20 - IK 08

Ormani sadrže:

- Reverzibilna zaobljena prednja vrata od zaštitnog stakla

- Uklonjive bočne strane

- Paneli sa atomatskom ekvipotencijalnom konekcijom

- četiri strane sa bravom tipa 2433A

- Podešavajuće stopice sa unutrašnje strane

- Uvode kabla sa gornje i donje strane

- 19“ formati ploča za ormane sa četkicama, ventilatorima, uvodimakabla i sl.

- 4 x 19“vertikalne nosače sa označenim veličinama simbolom U,

koji se podeπavaju po dubinama

Orman je kompletno rasklopiv radi lakπeg pristupa i prolaza u

sloæenijim prostorima

- Ormani se mogu povezati sa kompletom za povezivanje kat.br.

463 37/38/39

Boja antracit RAL 7016

19” LCS2 lestve za patch panele


Pakovanje

Kat. br.

Rack lestve za veću gustinu računarskih kablova

(npr. Računarski centri, distributivni centri, kontrolni

centri i sl.)

19” vertikalni nosači za vođenje i fiksiranje kablova

i obeleženim mestima za patch panele sa simbolom

"Unit", radi lakše montaže 19” opreme

Montaža metalnih panela, panela sa utičnicama za

napajanje kao i 19” DIN πine, kat.br. 464 23

Isporučuje se sa setom od 50 zavrtnja

Rack lestve se spajaju sa rešetkom

kat.br. 464 25/26/27

Boja antracit

24 U        1226              600                 600              240


1970 mm x 165 mm x 204 mm

1

464 26

1970 mm x 165 mm x 204 mm

1

464 27

1


463 00

Kapacitet

(mm)

(mm)

(mm)

opterećenje (mm)

Visina

Širina

Dubina

Maksimalno

Rešetka sa držačima za vođenje kablova


Za montažu između 2 lestve za patch panele

Rešetkom se kreira 63 mm širok prostor između 2

rack ormana koji se koristi za vođenje kablova

Kapacitet: 200 kablova, kat. 6

Boja antracit

Rešetka sa držačima 1965 mm x 153 mm x 156 mm

1

464 25

Rešetke za vođenje kablova, opremljene

zaštitnim vratima


Lako uklonjiva reverzibilna zaštitna vrata

Za montažu između 2 lestve ili između izolovane

lestve (samo za kat.br. 464 26)

Rešetkom se priprema prostor između 2 spojene

lestve (63 mm za kat.br. 464 26 i 165 mm za kat.br.

464 27) za vođenje kablova i patch kablova

Kapacitet: 200 kablova kat. 6 za kat.br. 464 26,

580 kablova za kat. br. 464 27

Isporučuje se sa 12 žabica i 4 nosača za

namotavanje

Nosač za kablovske regale


Montaža na Rack lestve za patch kablove, za

fiksiranje kablovskog regala

Za lestvu kat.br. 464 06

1

464 18

Za lestvu kat.br. 464 07

1

464 19

Završna metalna maska


Metalna maska za postavljanje u donji deo lestve

radi zaštite od prašine

Stranice maske mogu biti savijene radi lakšeg

direktnog ubacivanja kablova u 19” vertikalni kanal

Za lestvu kat.br. 464 06

1

464 15

Za lestvu kat.br. 464 07

1

464 16

19" paneli za vođenje kablova


Zatvoreni paneli sa pivot pokrivanjem,

1 osa za vođenje kablova, za lestve za kablove

Veličina 1 U

1

465 70

Veličina 2 U

1

465 71

19" paneli za vođenje kablova


Set od 50 zavrtnja i 25 provodnika za uzemljenje za

19” LCS2 šine

1

464 23

464 27

464 25

464 06

29 U        1448              600                 600              290


1


463 06

33 U        1626              600                 600              330


1


463 12

42 U        2026              600                 600              420


1


463 18

42 U        2026              600                 800              420


1


463 19

42 U        2026              800                 600              420


1


463 21

42 U        2026              800                 800              420


1


463 22

42 U        2026              800                1000             420


1


463 23

42 U        2026              600                 600              420

1


463 30

42 U        2026              800                 800              420


1


463 33

19” LCS2 proširivi ormani

Bez bočnih strana

Isporučuje se sa kompletom za spajanje


Kapacitet

(mm)

(mm)

(mm)

Visina

Širina

Dubina

opterećenje (mm)

Maksimalno

LCS2 jedinice za kabliranje i spajanje rack

ormana

Može se postaviti između 2 LCS2 ormana dimenzija 42U

Jednostavno kabliranje i vođenje patch kablova

širine 250 mm

Isporučuje se sa kompletom za uzemljenje

Boja antracit RAL 7016

Za ormane dubine (mm):


1


463 34

600

1


463 35

800

LCS2 komplet za povezivanje

Za povezivanje 2 LCS2 ormana

Za ormane dubine (mm):


1


463 37

600

1


463 38

800

1


463 39

1000

463 18


463 34

Tehničke karakteristike

lestve

Slobodnostojeći ormani

Tehničke karakteristike

ormani

Lestve detalji

Orman detelji